Projekty unijne

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby
” Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnego w skali kraju produktu w postaci robota-asystenta do trzymania toru wizyjnego podczas operacji laparoskopowych.”
Beneficjent: „EMSI HIGHTECH” Sp. z o. o. Wartość projektu: 921.639,00 PLN – Wartość dofinansowania: 449.340,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Tabliczka na stronęDOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

„Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in- mold labeling)”

Nazwa beneficjenta: Emsi Hightech sp. z o.o.
Wartość projektu: 2.387.120,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 951.032,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2014 – 30.11.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego